JURISTIPROFESSION
YTIMESSÄ

Työelämäbarometri 2022

On jälleen vuosittaisen juridisen alan työelämäbarometrin aika. Tänä vuonna pyrimme pureutumaan entistä syvemmälle työntekijöiden mielikuviin ja kokemuksiin työelämästä. Selvitämme myös, kuinka työntekijät kokevat viime vuosien aikana tapahtuneen työympäristön muutoksen ja, mitä he toivovat työelämältä tulevaisuudessa.

Kerättyjen vastausten perusteella tutkimuksesta koostetaan kattava raportti, laaditaan toimintaehdotuksia ja ajankohtainen katsaus juridiikan alan toimijoille. Tutkimustiedon keräämiseksi tarvitsemme sinun arvokkaita ajatuksiasi ja mielipiteitäsi.

Miksi Paragraaffi tekee barometria?

Me Paragraaffilla haluamme toimia juridisella alalla urapolun eri vaiheissa olevien asiantuntijoiden sekä oikeustieteen opiskelijoiden äänitorvena, kartoittaen heidän toiveitaan  ja kuulemaan heidän kokemuksistaan työelämästä. Tahdomme olla mukana muovaamassa juridisen alan työn tekemisen muotoja ja kehittämässä alan työelämää tuoreimman tutkimustiedon avulla.

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua niin työnhakijoiden kuin työnantajien kanssa. Meillä on juridisen alan laajin osaajaverkosto, jonka myötä Paragraaffin työelämäbarometrista on muodostunut arvostettu, koko juristiprofessiolle tuotettava, kattava kansallinen tutkimus. Työelämäbarometrin avulla keräämme arvokasta palautetta työnhakijoilta ja tätä kautta jalkautamme juridiikan talenttien toiveet mahdollisimman laajan yleisön tietoisuuteen.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa syvään pohdittua ja analysoitua tietoa kehittääksemme juridista alaa paremmaksi.

 

Jokaisesta kyselyyn tulleesta vastauksesta lahjoitamme 0,5 € Kehitysvammaliitolle, tukemaan kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä. Julkaisemme vastaajamäärän sekä lahjoitettavan summan barometrin sulkeuduttua viikolla 22.

Lisäksi tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl 50 €:n arvoisia SuperLahjakortteja!

 

Tutkimukseen vastaaminen kestää vain noin 10 minuuttia. Kyselyn vastausaikaa on 29.5.2022 saakka.