JURISTIPROFESSION
YTIMESSÄ

Työelämäbarometri 2021

On taas vuosittaisen juridisen alan työelämäbarometrin aika. Tarkoituksenamme on selvittää, millaisia näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita juridisen alan opiskelijoilla ja valmistuneilla osaajilla on työelämää kohtaan.

Me Paragraaffilla haluamme toimia juridisen alan työnhakijoiden äänitorvena kartoittaen juridisen alan osaajien toiveita tulevasta työurasta. Tahdomme olla mukana muovaamassa juridisen alan työn tekemisen muotoja. Tässä sinun mielipiteesi toimii työmme pohjana.

Miksi Paragraaffi tekee barometria?

Meillä on juridisen alan laajin osaajaverkosto. Olemme päivittäin tekemisissä niin työnhakijoiden, alan ammattilaisten kuin työnantajienkin kanssa. Työelämäbarometrilla haluamme kerätä palautetta työnhakijoilta ja tätä kautta jalkauttaa juridiikan talenttien toiveet mahdollisimman laajalle. 

Paragraaffin työelämäbarometrista koostetaan laaja raportti niin asiakkaille kuin myös muille juridisen alan toimijoille. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa syvään pohdittua tietoa, jolla muutamme juridista alaa paremmaksi. Kerättyjen vastausten perusteella laaditaan toimintaehdotuksia niin asiakkaille kuin muille toimijoille. 

 

Tutkimukseen vastaaminen kestää vain 5-10 minuuttia.

Kaikkien 13.6.2021 mennessä tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl 100€ arvoisia SuperLahjakortteja!