Henkilöarvioinnit

Potentiaali ja suoriutuminen voidaan arvioida luotettavasti henkilöarvioinnilla, jossa yhdistyvät kognitiivisten kykyjen ja työpersoonallisuuden mittaaminen. Arviointitulosten purkaminen strukturoidusti tuottaa korkean ennustearvon päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.

Hyvän hakijakokemuksen huomioiva valintamenetelmä

TUTKITTUA TESTAAMISTA

Käytämme Master Internationalin kansainvälisillä tutkimuksilla validoituja työkaluja tulosten saamiseksi. Paragraaffin konsultit ovat erikoistuneet juristiprofessioon ja meidät on sertifioitu psykometristen profiilien tulkitsemiseen sekä strukturoitujen purkujen fasilitointiin.

 

ENSILUOKKAINEN HAKIJAKOKEMUS

Modernit menetelmämme mahdollistavat nopean ja selkeän arviointiprosessin, johon asiantuntijan on helppo osallistua. Asiantuntija saa tietoa itsestään ja voi luottaa siihen, että häntä arvioidaan kokonaisvaltaisesti yksilölliset ominaisuudet huomioiden.

Milloin henkilöarvioinnit?

REKRYTOINNIT

Rekrytointiprosessissa kerätään tietoa, jonka pohjalta pyritään rakentamaan kokonaiskuva soveltuvuudesta käsillä olevaan tehtävään. Kognitiiviset kyvyt ja persoonallisuus ovat osa tätä kokonaiskuvaa ja antavat luotettavan kuvan henkilön potentiaalista. Henkilöarvioinnit helpottavat rekrytointia, kun kaikki osapuolet voivat arvioida sopivuutta tehtävän ja työyhteisön vaatimuksia vasten.

URAPOLUT

Urapolkujen suunnittelussa on tärkeää huomioida kandidaatin henkilökohtaiset taipumukset ja kyvyt omaksua uusia asioita. Henkilöarvioinnit tukevat urapolkujen suunnittelua, kun työtehtävät muuttuvat vaativammiksi ja, kun kandidaatille kaavaillaan esihenkilövastuita. Henkilöarvioinnit mahdollistavat uraohjauksen, jolla suunnitellaan mielekäs työnkuva ja kasvatetaan mahdollisimman kyvykkäitä asiantuntijoita.

TIIMITYÖ JA JOHTAMINEN

Asiantuntijatyö on yhteistyötä, jolloin johtaminen ja vuorovaikutus ovat avaimet menestykseen. Käyttäytymismallit ohjaavat vuorovaikutustamme ja muiden käyttäytymismallien tunteminen edistää tehokasta tiimityöskentelyä. Henkilöarvioinnit ovat erinomainen johtamisen työkalu, sillä niiden avulla voidaan sovittaa yhteen erilaisia vuorovaikutus- ja oppimistapoja.

’’Saimme kattavan arvion kärkiehdokkaista ja henkilöarviointeja varten tehdyn kriteeristön myötä pääsimme syventymään vielä asiantuntijoiden kognitiivisiin kykyihin ja työpersoonallisuuteen. Kokonaisuudessaan suorahakuprosessi sujui erinomaisessa yhteistyössä, Paragraaffin konsultti oli aktiviinen suuntaamme ja tuki meitä tärkeässä päätöksenteossa.’’

Nina Rosenlew, Head of Legal
United Bankers Oyj

’’Yhteistyö Legal Counselin suorahaun kanssa sujui erinomaisesti. Olimme erityisen tyytyväisiä yhteydenpidon vaivattomuuteen ja prosessin tehokkuuteen. Juridisen substanssin arviointi oli Paragraaffilla omaa luokkaansa ja saimme haastattelujemme tueksi kattavat esittelyt kärkiehdokkaista. Henkilöarviointeja varten tehtävään tarkkaan määritelty kriteeristö auttoi meitä arvioimaan ehdokkaiden soveltuvuutta ja ennustamaan henkilöiden suoriutumista juuri meidän organisaatiossamme.’’

Pia Hidén, Laki ja Compliance -johtaja
EAB Group Oyj

Mitä henkilöarviointi sisältää?

KOGNITIIVISET KYVYT

Yleiseen älylliseen kyvykkyyteen (G-faktori, GMA) perustuva Master ACE-testi mittaa asiantuntijatyössä vaadittavia kognitiivisia kykyjä. Monimutkaisten tietojen käsittely on suorassa yhteydessä kognitiivisten kykyjen kanssa ja se on yleistettävissä tehtävästä tai senioriteetista riippumatta. Kognitiiviset kyvyt ovat avainasemassa, kun arvioidaan asiantuntijan potentiaalia ja tulevaa suoriutumista tehtävässä.

 

  • Kandidaatin loogisen analyyttisen päättelykyvyn arviointi suhteessa työn vaativuuteen
  • Tavoitearvot määritellään Paragraaffin sertifioitujen konsulttien avustuksella tehtäväkohtaisesti
  • Testin tuloksia tarkastellaan sertifioidun konsultin toimesta yhdessä kandidaatin kanssa
  • Testistä tuotetaan raportti asiakkaalle päätöksentekoa varten, minkä lisäksi keskeiset näkökohdat tiivistetään haastattelumuistioon

TYÖPERSOONALLISUUS

Big Five –malliin perustuva Master OPTO-persoonallisuustestillä tehdään näkyväksi käyttäytymismallit, jotka perustuvat kahdeksaan työssä suoriutumisen kannalta relevanttiin persoonallisuuden piirteeseen.​ Työssä menestymisen kannalta on olennaista, että asiantuntijan taipumukset sopivat organisaation vaatimuksiin. Sopivuus varmistaa sitoutumisen, tukee motivaatiota ja luo perustan tehokkaalle työskentelylle työyhteisössä.

 

  • Työtehtävän ja organisaation kannalta olennaisten käyttäytymispiirteiden arviointi
  • Tavoitearvot määritellään Paragraaffin sertifioitujen konsulttien avustuksella tehtäväkohtaisesti
  • Testin tuloksia tarkastellaan konsultin toimesta yhdessä kandidaatin kanssa
  • Testistä tuotetaan raportti asiakkaalle päätöksentekoa varten, minkä lisäksi keskeiset näkökohdat tiivistetään haastattelumuistioon

Paragraaffi on Master Preferred Partner

Lue lisää >>>

Aiheesta lisää

Valintamenetelmät juristin rekrytoinnissa – onko substanssiosaamisen aika ohi?

Oikeuden ammattilaisten rekrytointi on perinteisesti ollut hyvin substanssipainotteista. Uutta tiimin jäsentä valittaessa erityistä painoarvoa annetaan aiemmalle työkokemukselle ja sen pituudelle, jolloin kilpailukykyisin ehdokas tehtävään on usein se, joka on kovin asiantuntija valintahetkellä.

 

Lue koko artikkeli >>>

JURISTIPODI: #16 Henkilöarvioinnit juristien soveltuvuuden arvioimisessa

Henkilöarvioinnit ovat nousseet merkittäväksi osaksi rekrytointiprosesseja myös juridiikan alalla. Tutkittuihin ja luotettaviin menetelmiin perustuvilla arvioinneilla pyritään selvittämään henkilön mahdollisuuksia menestyä haettavassa tehtävässä. Mitä henkilöarvioinnit oikeastaan ovat, ja mitä seikkoja arvioinneissa otetaan huomioon? Entä miten soveltuvuutta voidaan luotettavasti arvioida osana rekrytointiprosessia? Näihin kysymyksiin paneudutaan yhdessä Master Finlandin osakas, PsM, Kirsi Laineen kanssa.

Ota yhteyttä

Anna Helistö
050 5522 366
anna.helisto@paragraaffi.fi