Miksi Paragraaffi

Me Paragraaffilla olemme sekä juridiikan alan että henkilöstöpalveluiden asiantuntijoita tarjoten asiakkaillemme työpaikkailmoituksia, headhuntingia sekä henkilöstövuokrausta. Asiakkaamme ovat kiittäneet meitä ammattitaitoisesta, asiakaslähtöisestä sekä tehokkaasta palvelusta. Lue alta, miksi he luottavat meihin. 

jattk-paragraaffi-logo

Referenssimme

’’Paragraaffin kanssa toteutettu Secondment-toimeksiantoprosessi sujui erinomaisesti ja nopeasti, ja prosessi oli meille ihanan helppo. Paragraaffin konsultit kartoittivat tehtävään liittyvät tarpeet kattavasti ja onnistuivat löytämään tiukasta aikataulusta huolimatta monia hyviä hakijoita, joista parilla oli jopa relevanttia asiakirjahallintokokemusta, mikä tuli yllätyksenä, sillä asiakirjahallinnon osaajat ovat varsin harvassa. Arvostimme erityisesti myös suosittelijoiden kommenttien soittamista päätöksenteon tueksi.’’

Sofia Nylund, Arkistotoimen päällikkö
HUS Yhtymähallinto

’’Olimme muodostaneet käsityksen yhtiön historian ensimmäisestä COO:sta. Paragraaffin avulla saimme kirkastetuksi asiantuntijaprofiilin avainrooliin haettavan henkilön substanssivaatimuksista niin liiketoiminnan kehittämisen kuin johtamisenkin näkökulmasta. Tehtävän keskittyessä vahvasti myös ihmisten johtamiseen oli ensiarvioisen tärkeää mitata henkilön sopivuutta asiantuntijaorganisaatioomme. Kokonaisarvion mahdollistamiseksi hyödynsimmekin Paragraaffin henkilöarviointeja prosessissa. Yhteydenpito toimi erinomaisesti ja ajantasaisin tieto oli aina toimitettuna kaikille prosessiin osallistuville.’’

Karri Nieminen, Managing Partner
Fiscales Oy

’’Haastavasta rekrytointiajankohdasta huolimatta saimme useita potentiaalisia ehdokkaita arvioitavaksi ja löysimmekin juuri meidän tarpeisiin sopivan henkilön vahvistamaan tiimiämme Secondmentille. Saimme Paragraaffin konsulteilta henkilöarviointien ohella kaiken tarvittavan tiedon hakijoista, joiden myötä keskusteluja oli hyvä jatkaa omiin haastatteluihimme. Yhteydenpito oli tehokasta ja ajantasaista. Aiomme ehdottomasti pitää yllä hyvin alkanutta yhteistyötä jatkossakin.’’

Pihla Hynynen, Johtava hankintalakimies
Espoon kaupunki

’’Saimme kattavan arvion kärkiehdokkaista ja henkilöarviointeja varten tehdyn kriteeristön myötä pääsimme syventymään vielä asiantuntijoiden kognitiivisiin kykyihin ja työpersoonallisuuteen. Kokonaisuudessaan suorahakuprosessi sujui erinomaisessa yhteistyössä, Paragraaffin konsultti oli aktiviinen suuntaamme ja tuki meitä tärkeässä päätöksenteossa.’’

Nina Rosenlew, Head of Legal
United Bankers Oyj

’’Paragraaffin kanssa toteutettu oikkarihakumme oli erittäin onnistunut ja miellyttävä yhteistyö. Paragraaffin konsultit arvioivat tehtävän vaatimukset ja kirkastivat arviointikriteerit kanssani. Screening-palvelun avulla varmistin, että löysin tehtävään sopivimmat tekijät Paragraaffin konsulttien huolehtiessa hakuprosessin aikaavievimmästä osuudesta. Videoesittelyt osoittautuivat erinomaiseksi tavaksi päästä tutustumaan paremmin ehdokkaaseen etukäteen ennen varsinaista haastattelua.’’

Merja Jokinen, Kassanjohtaja
Yrittäjäkassa

’’Tässä yhteistyössä ennakko-odotuksemme täyttyivät ja olimme tyytyväisiä meille räätälöityyn hakuprosessiin ja ehdokkaiden haastatteluista saatuihin yhteenvetoihin. Tarkan profiilin määrittelyn ja huolellisesti läpiviedyn toimeksiannon aikana Paragraaffin konsultit osoittivat olevansa hyvin ammattitaitoisia arvioimaan tehtävää sekä hahmottamaan juristin roolin vaatimuksia juuri meidän toimialamme ja tarpeidemme näkökulmasta.’’

Juha Jauhiainen, Lakiasiainjohtaja
Tarmo Nikkilä, Lakiasiainpäällikkö
YIT Oyj

’’Paragraaffi onnistui erinomaisesti vastaamaan odotuksiimme Legal Counselin suorahaussa saadessamme varsin kilpailukykyisen hakijapoolin omaan arviointiimme. Erityistä lisäarvoa prosessiin toi Paragraaffin perehtyminen tehtävässä vaadittuun juridiseen osaamiseen ja ymmärrykseen toimialamme vaatimuksia kohtaan. Arvostin vaivatonta kommunikointia juristin profiilia luodessamme ja sujuvaa yhteydenpitoa prosessin aikana.’’

Tiia Ryhänen, General Counsel
Gasum Oy

’’Yhteistyö Legal Counselin suorahaun kanssa sujui erinomaisesti. Olimme erityisen tyytyväisiä yhteydenpidon vaivattomuuteen ja prosessin tehokkuuteen. Juridisen substanssin arviointi oli Paragraaffilla omaa luokkaansa ja saimme haastattelujemme tueksi kattavat esittelyt kärkiehdokkaista. Henkilöarviointeja varten tehtävään tarkkaan määritelty kriteeristö auttoi meitä arvioimaan ehdokkaiden soveltuvuutta ja ennustamaan henkilöiden suoriutumista juuri meidän organisaatiossamme.’’

Pia Hidén, Laki ja Compliance -johtaja
EAB Group Oyj

’’Paragraaffin ketteryys ja nopea reagointikyky istuivat yhtiömme toimintatapojen kanssa hyvin yhteen ja lakipalveluiden yksikköön haetun tietosuojavastaavan suorahaku toteutuikin ensiluokkaisesti. Löysimme huippuosaajan osaksi työyhteisöämme, joten lopputulos oli varsin onnistunut.’’

Krista Rantalavaratoimitusjohtaja, yhtiön lakimies
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

’’Onnistuimme Paragraaffin kanssa haasteellisessa rekrytoinnissa, jossa hakuedellytykset täyttäviä hakijoita ei ole työmarkkinoilla hirveästi. Paragraaffi hoiti esihaastattelut mallikkaasti ja itsenäisesti, mutta osallisti ja informoi meitä fiksusti silloin kun oli tarve. Sovittu rekrytointiaikataulu piti, mikä oli tärkeää oman suunnittelumme kannalta. Kaikkiaan meitä palveltiin hyvin ja ammattimaisesti koko rekrytointiprosessin ajan.’’

Jaakko Laukia, General Counsel
Docue Technologies Oy

’’Löysimme Paragraaffin avulla erinomaisia juristeja työyhteisöömme. Konsultit ymmärsivät oikeudelliset tarpeemme ja antoivat arvokkaita näkökulmia asiantuntijaprofiilia määriteltäessä. Hakuprosessi eteni johdonmukaisesti ja koimme, että meidät pidettiin koko ajan kartalla haun etenemisestä. Kandidaateista tehdyt arvioinnit olivat kattavia ja helpottivat päätöksentekoamme prosessin lopussa. Meillä oli hyvä asiakaskokemus ja voimme lämpimästi suositella Paragraaffia juridiikan alan rekrytointeihin.’’

Anna Tapio, Oikeudellisen yksikön päällikkö
Teollisuusliitto ry

’’Käännyimme Paragraaffin puoleen, koska halusimme saada kokonaiskuvan meidän toiminta-alueemme osaajamarkkinasta. Meille oli tärkeää löytää asiantuntija, joka tukisi kasvuamme ja kokisi liiketoimintamallimme omakseen. Iconicsin toimintatapoja mukaillen, prosessi Paragraaffin kanssa oli sparraileva, mutkaton ja tehokas.’’

Antti Ikonen, Perustajaosakas, toimitusjohtaja
Iconics Oy

’’Päädyimme Paragraaffin Secondment-palveluun, mikä osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi työsuhdejuristin tehtävän täyttämiseen lyhyen perhevapaan ajaksi. Löysimme useiden ehdokkaiden joukosta tehtävään Paragraaffin konsulttien avulla huipputekijän, joka auttoi asiantuntemuksellaan mm. koronapandemian aikaisten laajojen lomautusten suunnittelussa ja toteutuksessa.’’

Topias Mäkinen, Työsuhdepäällikkö
Restel Oy

’’Futulaiset ovat ylpeitä yrityskulttuuristaan. Siksi meille olikin ensiarvoisen tärkeää löytää secondmentillemme juristi, joka jo hakuvaiheessa osoitti sopivansa Futuricen kulttuuriin. Hakuprosessi Paragraafin kanssa eteni reippaasti, ja lukuisten loistavien ehdokkaiden joukosta löytyikin erinomainen kollega. Paragraaffin vahvuudet nuorten asiantuntijoiden etsinnässä pääsivät oikeuksiinsa, ja olemme supertyytyväisiä lopputulokseen!’’

Teemu Oksanen, General Counsel
Futurice Group

’’Meille oli tärkeää löytää Factan tarpeisiin sopiva osaava juristi, joka menestyisi vankalla kokemuksella rakennetussa työyhteisössämme ja sitoutuisi arvoihimme. Paragraaffin konsulttien kanssa yhteistyön jatkaminen oli mielekästä ja onnistuimme yhdessä rakentamaan realistisen asiantuntijaprofiilin. Lopputulos oli erittäin onnistunut ja saimme tiimiimme asiantuntijan, joka täytti odotuksemme.’’

Mika Miesmäki, Osakas, Toimitusjohtaja
Asianajotoimisto Facta Oy

’’Paragraaffin Secondment oli meille joustava ja nopea ratkaisu tilapäiseen oikeudelliseen tarpeeseen. Tarvitsimme lakiasiantuntijan sijaista ja saimme lyhyellä aikataululla toiveidemme mukaisen, pätevän tekijän. Toimeksianto sujui mutkitta tiukasta aikataulusta huolimatta ja olemme erittäin tyytyväisiä Paragraaffin palveluihin.’’

Sofia Rahikainen, Legal & People Specialist
Demos Helsinki

’’Tavoitimme Paragraaffin avulla helposti suuren määrän juridiikan alan osaajia ja saimme ennätysmäärän hakijoita. Palvelu oli nopeaa, helppoa ja asiantuntevaa. Kun kysymys on juridiikan alan talenteista, Paragraaffi on tehokkain tapa tavoittaa potentiaaliset hakijat.’’

Jarkko Ruohoniemi, Neuvottelujohtaja, toimihenkilösopimukset
Teknologiateollisuus ry

’’Haimme asianajotoimistoomme juristeja monipuolisella kokemuksella ja erilaisilla työkokemuksilla. Paragraaffi auttoi meitä rakentamaan osaamistarpeitamme vastaavan asiantuntijaprofiilin ja kirkastamaan vetovoimatekijämme työnantajana. Paragraaffi pystyy kokemuksemme mukaan vastaamaan hyvin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivan yrityksen tarpeisiin. Paragraaffilla on poikkeuksellisen laajat verkostot juridiikan alalla ja konsulttien oikeudellinen osaaminen mahdollisti sen, että pystyimme keskustelemaan hakuprosessin aikana juridiikan ammattilaisen rekrytoinnista kuin juristi toiselle.’’

Jukka-Pekka Alanen, Osakas
Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy

’’Käytimme Paragraaffia juristien suorahaussa. Paragraaffin avulla täytimme useita juristin paikkoja eri praktiikoihin. Paragraaffi toimitti sen, mitä lupasi ja antoi myös hyödyllistä lisätietoa rekrytoinnin tueksi.’’

Heikki Wide, Partner
Asianajotoimisto Magnusson

’’Paragraaffin headhunting-palvelu löysi meille useita hyviä ehdokkaita uudeksi tiimimme jäseneksi ja löysimmekin aivan loistavan yhtiölakimiehen Paragraaffin ansiosta. Voimme suositella Paragraaffia yhteistyökumppaniksi vaativiinkin rekrytointeihin.”

Destia

“Paragraaffin kautta saimme tehtäväämme rutkasti päteviä hakijoita. Palvelun kautta näyimme myös hakukuulutuksen kautta suurelle joukolle juridiikan alan ammattilaisia. Yhteyshenkilömme hoiti tehtävän suurella ammattitaidolla ja nopeasti.”

Jussi Mannerberg, toimitusjohtaja
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

’’Meidän oli luonnollista kääntyä Paragraaffin puoleen asianajosihteerin haussa hyvän yhteistyön rakennuttua aiempien juristihakujen myötä. Prosessi eteni vaivattomasti ja toivomamme aikataulun mukaisesti. Voin suositella lämpimästi Paragraaffin asiantuntemusta myös oikeudellisia avustavia tehtäviä hoitavien henkilöiden suorahakuihin.’’

Jukka-Pekka Alanen, Osakas
Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy

’’Rekrytoimme uuden asiamiehen liitollemme jäsenneuvonta- ja neuvottelutehtäviin. Paragraaffin asiantuntijoiden osaaminen suorahakuprosessissa varmisti sen, että saimme taloon juuri sellaista asiantuntijuutta, jota haimme. Hakijakokemuksesta huolehdittiin niin, että prosessi oli miellyttävä ja hakijoille jäi hyvä kuva toimeksiantajasta. Viestintä asiakkaan kanssa oli jouhevaa ja huomioivaa. Paragraaffi on luotettu yhteistyökumppanimme, kun tarvitsemme apua juridisen osaamisen löytämisessä.’’

Marjatta Vehkaoja, Varatoiminnanjohtaja
Suomen Eläinlääkäriliitto ry

“Paragraaffin asiantuntijat saattoivat meidät yhteen toiminnanjatkajan haussa. Prosessin aikana Paragraaffin asiantuntijat hahmottivat osapuolten toiveet ja näkemykset sekä olivat aktiivisesti yhteydessä eri vaiheiden etenemisestä. He osoittivat neuvotteluissa tehneen kattavan pohjatyön osapuolten liiketoiminnallisista tavoitteista. Olimme tyytyväisiä toiminnanjatkajan haun lopputulokseen.”

Jaakko Ikonen & Martti Nieminen, LakiMajakka Oy

’’Paragraaffi resursoi sopimuksensiirtoprojektiamme henkilöstövuokrauksen avulla ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä heidän palveluihinsa. Paragraaffi etsi meille sopivat työntekijät nopeasti antamiemme ohjeiden mukaisesti ja saimme tiimiimme osaajia, jotka menestyivät tehtävissään erinomaisesti. Palvelu sopi hyvin projektimme läpivientiin, sillä työtekijät olivat joustavasti käytössämme oman tarpeemme mukaan. Voimme lämpimästi suositella Paragraaffia yhteistyökumppaniksi, kun kyseessä on juridiikan ammattilaisten ja tulevaisuuden talenttien rekrytointi tai vuokraus!’’

Petteri Viljakainen, ICT-lakimies
Uudenmaan liitto

“Olemme JATTK:lla tyytyväisiä Paragraaffin palveluun. Saimme päteviä, meille sopivia opiskelijoita töihin. Rekrytointiprosessi sujui hyvin ja ehdokkaita saimme sopivan määrän, joista valita. Säästimme paljon aikaa, kun meidän ei tarvinnut itse käydä lukuisia hakemuksia läpi. Käytämme jatkossakin Paragraaffin palveluita, jos opiskelijarekrytointi tulee ajankohtaiseksi.”

Tuija Taxell, Kassanjohtaja
JATTK-työttömyyskassa

“Rekrytoimme Paragraaffin avulla juridiikan asiantuntijan ja olimme palveluun erittäin tyytyväisiä. Valitsimme Paragraaffin, koska heillä on tieto ja taito etsiä juuri oikeat tekijät. Olemme erittäin tyytyväisiä rekrytointiprosessiin kokonaisuudessaan, lopputuloksena saimme meidän tarpeitamme vastaavan osaajan, joka on tuonut organisaatioomme paljon lisäarvoa. Suosittelemme Paragraaffia kaikille, jotka etsivät juridista osaamista!’’

Micaela Vilhunen, CFO
Zodiak Finland Oy

“Paragraaffi hoiti toimeksiantomme nopeasti ja ammattitaidolla. Paragraaffin juridisen alan osaajien verkosto erottui edukseen muista alan toimijoista.”

Pekka Pursiainen, Liiketoimintajohtaja
Siltaraha

“Paragraaffin rekrytointi oli asiantuntevaa ja tehokasta. Saimme tiimiimme täydellisesti sopivan lakimiehen nopeasti!”

Petteri Keinänen
Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy

”Meille Senaatissa on tärkeää tavoittaa juuri ne oikeat kandit haettavaan paikkaan ja Paragraafin kautta olemme moninkertaistaneet hakijamäärät juristipalveluiden rekryihin. Opiskelijat eivät usein selaa perinteisiä työnhakuportaaleja ja siksi yritysten on tunnistettava itselleen oikeat kanavat rekrytoida tulevaisuuden lupauksia.”

Tina Karike, Henkilöstöjohtaja
Senaatti-kiinteistöt

’’Ilmoittaminen Paragraaffin kautta on helppo ja tehokas tapa tavoittaa juridiikan alan ammattilaiset sekä tulevaisuuden talentit.’’

Mikael Åkermarck, Neuvotteleva virkamies
Liikenne- ja viestintäministeriö

“Löysimme Paragraaffin asiantuntijoiden kautta meidän toimintaamme sopivan juristin. Prosessin aikana meidän suuntaamme oltiin aktiivisesti yhteydessä ja saimme hyviä ehdokkaita, joista pääsimme lopulta valitsemaan meille parhaan asiantuntijan. Juristin positio aukesi meillä täysin uutena tehtävänä, jonka profilointiin saimme myös arvokasta apua toimeksiannon aikana.”

Tiina Mäkinen, puheenjohtaja
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

”Yhteydenpito ja yhteistyö Paragraaffin kanssa on sujunut aina erittäin näppärästi ja nopeasti. Heillä on asiantunteva ja eteenpäin menevä ote kaikkeen tekemiseen ja asiakkaat kohdataan henkilökohtaisesti. Aina on siis olo, että Paragraaffin porukka tietää, missä juuri meidän asioidemme kanssa kullakin hetkellä mennään. Lisäksi Paragraaffi pyrkii jatkuvasti uudistamaan toimintaansa ja palveluitansa, mikä osaltaan vie myös meitä asiakkaina eteenpäin.

Sen jälkeen kun aloitimme yhteistyön Paragraaffin kanssa muutama vuosi sitten ovat hakijamäärät trainee-rekrytoinneissamme nousseet, sekä yleinen tunnettavuutemme oikkariopiskelijoiden parissa kasvanut. Yhteistyö on tuottanut meille siis varsin konkreettisia onnistumisia ja tuloksia.

Paragraaffin vahvuus piilee sen ainutlaatuisessa konseptissa ja koko Suomen kattavassa tunnettuudessa. Paragraaffi tekee aktiivista työtä opiskelijoiden parissa ja uskoisinkin, että kaikki oikkariopiskelijat tuntevat Paragraaffin palvelut. Lisäksi se kokoaa hyvin yhteen alan toimijoita ja antaa opiskelijoille uudenlaisen tavan tutustua potentiaalisiin työnantajiin.”

Sara Tyynysniemi, Marketing and HR Manager
Asianajotoimisto Hästö & Co

Työnhakija kertoo

“Arvostin Paragraaffin suorahakuprosessin perinpohjaisuutta ja selkeyttä, sillä se loi hyvän pohjan haetussa positiossa menestymiselle. Haastattelujen yhteydessä suoritin Paragraaffin toimittamat henkilöarvioinnit, joiden tekemisestä ja kattavasta purusta syntyi positiivinen kokemus. Nykyiseen tehtävääni hakeutuminen oli iso ja tärkeä asia urani kannalta ja työni onkin vastannut hakuprosessissa muodostamaani käsitystä. Sain säännöllisesti tietoa hakuprosessin etenemisestä ja hakijana arvostin sitä, että minua informoitiin eri vaiheissa ajantasaisimmilla tiedoilla luvatusti.”

Petrus Pöytäniemi, Legal Counsel
United Bankers Oyj

“Osallistuin Paragraaffin suorahakuprosessiin ja kokemukseni oli erinomainen. Arvostin erityisesti sitä, että sain keskustella toisen juristin kanssa. Sain selkeän kuvan käsillä olevasta tehtävästä ja koin, että kompetenssini ymmärrettiin. Positiiviseen hakijakokemukseeni vaikutti myös se, että sain palautetta haastattelusta ja hakuasiakirjoistani kasvotusten. Palaute osaavalta henkilöltä teki prosessista itsestään hyödyllisen myös hakijalle. Viestintä oli nopeaa ja pysyin koko ajan perillä prosessin etenemisestä.”

Maria Relander, Lakimies
Helsingin seudun ympäristöpalvelut

“Työskentelin Paragraaffin kautta inhouse-työsuhdejuristin sijaisena. Kaksivaiheisessa rekrytointiprosessissa sain hyvän käsityksen toimenkuvan vaatimuksista, ja haastatteluiden välittömän tunnelman ansiosta pystyin antamaan rehellisen kuvan itsestäni. Työsuhteen aikana palkanmaksu tapahtui oikein ja ajallaan. Paragraaffin toiminnasta välittyi aito kehittymisen halu, sillä minulta pyydettiin aktiivisesti palautetta niin rekrytointiprosessin aikana kuin pestin päätyttyä. Kokemukseni työnhakijana ja työntekijänä oli kaikkinensa pelkästään positiivinen.”

Risto Ojakoski, Työsuhdejuristi
Restel Oy

“I especially appreciate quick and clear information about the timeframe of the process and the feedback given at the first interview.”

Elina Hirviniemi, Arvopaperimarkkinajuristi
Ilmarinen

“Paragraaffin rekryprosessi oli mukava ja sujuva. Minulle esiteltiin hyvin tavoitteitani vastaava positio, johon olen ollut erittäin tyytyväinen. Kaikin puolin suositeltava kokemus.”

Viljami Aarbakke, Legal Counsel
Fortum

“Paragraaffin rekrytoijat olivat todella ystävällisiä ja kohtasivat minut ihmisena ja asiantuntijana. Koin, että rekrytoijat todella haluvat löytää myös työnhakijoille työpaikan, ei pelkästään työnantajille.”

Työsuhdejuristi

“Työt ovat alkaneet sujuvasti ja ovat vastanneet rekrytoinnissa saamiani tietoja. Paragraaffin osalta prosessi oli todella sujuva ja mutkaton. Sain teiltä tarvitsemani tiedot ja aikatauluarviot prosessin etenemisestä pitivät paikkansa. Myös haastattelut olivat asiallisia ja keskustelevia, mikä on mielestäni uravalintoja tehdessä tärkeää.”

Maria Siro, Associate
Asianajotoimisto Magnusson

“Paragraaffin rekrytointiprosessi oli nopea ja tehokas. Sain hyvät tiedot tehtävästä ja minut pidettiin ajan tasalla prosessin etenemisestä. Haastattelussa keskityttiin kompetensseihini sekä käsillä olevaan tehtävään ja se olikin kaikin puolin miellyttävä kokemus!”

Anu Vuori, Associate
Asianajotoimisto Magnusson

“Kokonaisuudessaan prosessi oli sujuva ja onnistunut. Se eteni nopeasti, joka sopi omaan aikatauluuni loistavasti.”

Sofia Helminen, Lakimies
Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy

Muita asiakkaitamme