Juristipodi

#juristipodi on oikeuden ammattilaisille suunnattu työelämäpodcast. Podcastissa keskustellaan asiantuntijatyöstä, rekrytoinnista ja työelämän kehityksestä 2030-luvulla.

Podia vetää Paragraaffin toimitusjohtaja Jarl-Johan Héde saaden vieraakseen oikeusvaikuttajia, rekrytoinnin ja työelämän asiantuntijoita sekä muita oman elämänsä Harvey Spectereitä ja Ally McBealeja. Yksi jakso kestää noin 30-60 minuuttia.  

 

Voit kuunnella jaksoja

Kuuntele uusin jakso

22. Vastuullisuus juristin työssä

Miten vastuullisuus heijastuu juristin työhön ja mistä eri osa-alueista vastuullisuus koostuu? Tänä päivänä vastuullisuuden ajatellaan olevan sitä, mikä ylittää vallitsevan lainsäädännön tason, mutta näkökulma on koko ajan muuttumassa. Myös lainsäädännössä vastuullisuus alkaa näkymään entistä vahvemmin ja tulevaisuudessa muutos tuleekin olemaan iso. Tässä samassa myös juristin rooli vastuullisuuteen ohjaavana kumppanina korostuu. Vastuullisuuden maailmaan perehdytään yhdessä Castrén & Snellmanin Osakas ja Head of Sustainability Anna Kuusniemi-Laineen kanssa.

Kuuntele podcastia

#1. Ura ja identiteetti

Juristipodin ensimmäisessä jaksossa pohditaan uraa ja sen vaikutusta identiteettiin. Millä tavalla juristin uraa pitäisi lähestyä ja miten yksi pieni ihminen voi sitä suunnitella?

28 min

13.8.2019

#2. Juristin arkkityyppi – Millainen juristin pitää olla?

Jaksossa pohditaan juristin ominaisuuksia, monimuotoisuutta ja kulttuurin johtamista asianajomaailmassa. Vieraana Borenius Asianajotoimiston Managing Partner Casper Herler.

40 min

26.8.2019

#3. KIIRE!

Mitä kuuluu? Ei mitään ihmeellistä, kiire on. Miksi aina on kiire ja mistä se johtuu? Kiirepuhe on varsin tavallista niin työelämässä, mutta onko siinä mitään puolitotuuttakaan? Kiireestä, oman työn johtamisesta sekä työn ja vapaa-ajan hallinnasta keskustelemassa osakas Matti Lajunen (Castrén & Snellman).

38 min

16.9.2019

#4 Aasiakas

Onko päämies aina oikeassa? Asiakkailla on usein valmiita vastauksia monimutkaisiin juridisiin kysymyksiin ja asiamiehen rooli muuttuu hetkessä juridiikan asiantuntijasta päivystäväksi keittiöpsykologiksi. Mitä teet, kun asiakas heittää sinua puhelimella? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on vastaamassa lakimies, osakas Marika Myllykangas (LAKIA).

33 min

7.10.2019

#5 Aikamme juristiprofessio

Asiantuntijatyö on muutoksen tuulissa, eikä perinteikäs professiomme tee tähän poikkeusta – miten olemme tulleet tähän? Juristiprofessio on näyttänyt hyvin erilaiselta historian eri aikoina ja ymmärtääksemme kirjavaa sakkiamme tänään, täytyy kääntää katse ensin menneisyyteen. Jaksossa pohdimme professiomme työelämän kehityslinjoja aina tähän päivään asti ja edelleen professiotamme määritteleviä ilmiöitä tänään. Vieraana Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo.

44 min

21.10.2019

#6 Ura ja identiteetti osa 2: Juristi minussa

Ensimmäisessä Ura ja identiteetti jaksossa pohdittiin lakimiehen uravalintojen tekemistä omien arvojen kautta. Toisessa osassa syvennymme siihen, miten määrittelemme itseämme asiantuntijatyön kautta ja miten näin ollen rakennamme identiteettiämme osana juristien ammattikuntaa?  Syviin vesiin mukana sukeltamassa PSM, Executive Coach Ilona Rauhala. 

41 min

4.11.2019

#7 Juristiprofessio 2030

Tekoäly, digitalisaatio, globalisaatio… mitä näitä nyt oli? Työelämä on murroksessa ja muutosta ajaa sekava joukko isoja trendejä. Juristikunta joutuu pohtimaan, millaisia valmiuksia heiltä tulevaisuudessa vaaditaan ja mihin he voivat työllistyä? Jaksossa syvennytään juristien työelämän tulevaisuuden näkymiin Lakimiesliiton urapalveluiden johtajan Eero Blåfieldin kanssa.

41 min

22.11.2019

#8 Juristi johdon käsipuolessa

Pieni armeija juristeja työskentelee yritysten tukitoiminnossa nimeltä lakiasiat. Lakiasiainosaston tehtävät ovat monipuoliset ja vaativat, mutta sen ytimessä on johdon tukeminen harkittujen päätösten tekemisessä. Miten in-house eroaa asiamiehen työstä ja mitä valmiuksia se juristilta vaatii? Lakiasiainosaston arkea valottamassa Assistant General Counsel Juhani Pitkänen, Metsä Group.

46 min

9.12.2019

#9 Mediatuomari – oikeutta selkokielellä

Petra Spring on yksi Suomen noin tusinasta mediatuomarista. Mediatuomari on Suomessa varsin uusi konsepti, joka näki ensikertaa päivänvaloa maaliskuussa 2018. Kaikelle omaksutaan tänä päivänä helppo selitys, sen sijaan että asioista lähdettäisi oikeasti ottamaan selvää. Mediatuomarit edustavatkin uutta lähestymistä oikeusvaltioon joukkomedian aikakautena ja taustoittavat tuomioistuinratkaisuja medialle.

39 min

29.1.2020

#10 Juristipoliitikko

Juristit työskentelevät laaja-alaisesti eri yhteiskunnan sektoreilla ja myös kansalaisyhteiskunnan ytimessä, eli poliittisen päätöksenteon parissa. Millainen on juristin näkökulma poliittiseen päätöksentekoon? Entä miltä kaupunginvaltuutetun arki näyttää? Omia näkökulmiaan on jakamassa Helsingin kaupunginvaltuutetut Otto Meri ja Dani Niskanen.

37 min

19.2.2020

#11 Monimuotoinen asiantuntijuus

Nykymuotoinen asiantuntijatyö vaatii osaamisen laajentamista myös oikeudellisen maailman ulkopuolelle. Juristin onkin hanskattava konteksti, jossa hän harjoittaa juristin ammattiaan. Työssä korostuvat myös vuorovaikutus ja työelämätaidot, kuten oman työn johtaminen. Millainen se juristin muotti sitten oikein on vai onko sellaista? Aiheesta keskustelemassa Asianajotoimisto Bird & Birdin HR Manager Maija Fast.

34 min

5.3.2020

#12 Vanhemmuus ja vaativa asiantuntijatyö 

Perheen ja uran yhdistämiseen liittyy edelleen useita erilaisia ennakkoluuloja ja myyttejä. Vanhemmuus voidaankin jopa nähdä uhrautumisena, vaikka todellisuudessa lapset voivat tuoda työelämän kannalta merkittäviä uusia kontakteja ja verkostoja. Joutuuko vanhempana luopumaan jostain? Entä kuinka yhdistää vanhemmuus ja vaativa asiantuntijatyö? Aiheeseen perehdytään kahden lapsen äidin, asianajaja Päivi Heinosen kanssa.

35 min

18.3.2020

#13 Sananvapaus SOME:ssa

Viestinnän kenttä on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla viimeisen 15 vuoden aikana. Sosiaalinen media on lisännyt keskustelua kansalaisyhteiskunnassa ja tuonut siihen uusia ulottuvuuksia myös oikeudelliselta katsantokannalta. Sananvapaus turvaa oikeuttamme ilmaista itseämme myös sosiaalisessa mediassa, mutta missä sen rajat kulkevat 2020-luvulla? Vieraana Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.

33 min

24.6.2020

#14 Liikejuridiikka muutoksessa

2020 on alkanut poikkeuksellisissa merkeissä ja se näkyy myös juristien työssä. Uuden vuosikymmenen aikana myös juridiikka tulee muuttumaan ja jaksossa käsitelläänkin juridiikan uusia tuulia liikejuridiikan näkökulmasta. Vieraina osakas Tuomas Penttilä ja Associate Miika Huhtinen Eversheds Asianajotoimistosta.

33 min

16.9.2020

#15 Työelämätaidot uudella vuosikymmenellä

Mitä työelämätaitoja juristi tarvitsee alkaneella vuosikymmenellä? Juristien uramahdollisuudet ovat laajentuneet vuosien saatossa, eikä alkanut vuosikymmen tuo tähän muutosta, päin vastoin. Laajentuva kenttä luo kuitenkin tiettyjä paineita ja haasteita perinteisesti vahvaan substanssiosaamiseen keskittyneessä juristiprofessiossa. Näitä teemoja käydään läpi yhdessä Lakimiesliiton uravalmentaja Heidi Hännikäisen kanssa.

37 min

14.10.2020

#16 Henkilöarvioinnit juristien soveltuvuuden arvioimisessa

Henkilöarvioinnit ovat nousseet merkittäväksi osaksi rekrytointiprosesseja myös juridiikan alalla. Tutkittuihin ja luotettaviin menetelmiin perustuvilla arvioinneilla pyritään selvittämään henkilön mahdollisuuksia menestyä haettavassa tehtävässä. Mitä henkilöarvioinnit oikeastaan ovat, ja mitä seikkoja arvioinneissa otetaan huomioon? Entä miten soveltuvuutta voidaan luotettavasti arvioida osana rekrytointiprosessia? Näihin kysymyksiin paneudutaan yhdessä Master Finlandin osakas, PsM, Kirsi Laineen kanssa.

28 min

2.11.2020

#17 Legal Tech

Mitä legal tech eli oikeusteknologia on ja miten se vaikuttaa juristin työhön nyt ja tulevaisuudessa? Juridiikka voidaan nähdä yhtenä harvoista aloista, joilla teknologia ei ole vielä lyönyt kunnolla läpi. Kehitys tähän suuntaan on kuitenkin käynnissä, ja teknologian aikaisempaa parempi hyödyntäminen sekä kehittäminen tarjoaakin lukuisia mahdollisuuksia myös juridiikan alalla. Samalla tämä kehitys saattaa kuitenkin herättää kysymyksiä sekä huolta. Oikeusteknologian maailmaan perehdytään yhdessä Dot. Legalin toimitusjohtaja Antti Innasen kanssa.

34 min

26.11.2020

#18 Korona ja työelämä

Korona määritti vuotta 2020, mikä on näkynyt vahvasti myös työelämässä ja perinteiset työntekotavat kokivatkin suuren muutoksen etätöihin siirtymisen myötä. Isot officet vaihtuivat kotitoimistoihin ja pellavahaarniskat huppareihin. Toimintaympäristön muuttuminen on myös vaatinut uusien toimintatapojen omaksumista. Miten korona käytännössä vaikutti juristien toimintatapoihin ja miltä tulevaisuus näyttää? Aiheeseen perehdytään yhdessä Borenius Asianajotoimiston General Counsel Niko Jakobssonin kanssa.

28 min

26.1.2021

#19 Juristirekrytointi

Millä perusteilla juristeja rekrytoidaan? Entä miten henkilön sopivuutta yritykseen ja haettavaan tiimiin arvioidaan? Juristien rekrytoinnissa substanssiosaamisen lisäksi merkityksellisiksi teemoiksi nousevat esimerkiksi hakijan asenne, arvot sekä sopivuus työnantajayritykseen. Rekrytoinnissa pyritäänkin pääsemään CV:ta syvemmälle henkilön kiinnostuksen kohteisiin sekä muuhun osaamiseen. Näihin teemoihin perehdytään yhdessä DLA Piperin Osakas Salla Tuomisen sekä HR Manager Katja Kanervan kanssa. Jaksossa kuullaan myös Sallan ja Katjan vinkit työnhakuun sekä kuinka he itse valmistautuisivat työhaastatteluun.

36 min

23.2.2021

#20 Työnantajan kilpailukyky

Minkälaisista elementeistä työnantajan kilpailukykyä voi lähestyä ja mistä näkökulmista sitä tulisi arvioida? Entä miten 2020-luvulla työnantaja on veitsen terällä? Työnantajan kilpailukykyä miettiessä asiaa tulisi lähestyä eri kannoilta – suhteessa muihin juristitehtäviin, toisiin alan toimijoihin sekä esimerkiksi parhaan osaamisen saamiseksi. Aiheeseen perehdytään tarkemmin Mäkitalo Asianajotoimiston Osakas Marja Norrenan sekä People & Marekting Coordinator Marianna Holmbergin kanssa.

27 min

14.4.2021

21. Hyvä työpaikkailmoitus osana rekrytointiprosessia

Minkälainen merkitys työpaikkailmoituksella on ja mitä elementtejä hyvä työpaikkailmoitus tänä päivänä sisältää? Entä mitä kaikkea hakijan tulisi saada irti työpaikkailmoituksesta? Työpaikkailmoitus on keskeinen osa rekrytointiprosessia – informatiivinen sekä huolella laadittu työpaikkailmoitus erottuukin edukseen ja houkuttelee tehtävään sopivia hakijoita. Lisäksi työpaikkailmoitukseen panostamalla saadaan nostettua hakijakokemusta, tehtyä rekrytointia vastuullisesti ja tehostettua rekrytointiprosessia. Työpaikkailmoitusten ja rekrytointiprosessien maailmaan perehdytään yhdessä Master Suomen Osakas, Rekrytointi & HRD-strategi Annika Vallon kanssa.

35 min

23.10.2021

22. Vastuullisuus juristin työssä

Miten vastuullisuus heijastuu juristin työhön ja mistä eri osa-alueista vastuullisuus koostuu? Tänä päivänä vastuullisuuden ajatellaan olevan sitä, mikä ylittää vallitsevan lainsäädännön tason, mutta näkökulma on koko ajan muuttumassa. Myös lainsäädännössä vastuullisuus alkaa näkymään entistä vahvemmin ja tulevaisuudessa muutos tuleekin olemaan iso. Tässä samassa myös juristin rooli vastuullisuuteen ohjaavana kumppanina korostuu. Vastuullisuuden maailmaan perehdytään yhdessä Castrén & Snellmanin Osakas ja Head of Sustainability Anna Kuusniemi-Laineen kanssa.

28 min

28.10.2021

Kysymyksiä tai kommentteja?

Voit lähettää oheisella lomakkeella kysymyksiä, kommentteja sekä ehdotuksia podcastin tuleviksi teemoiksi. Kaikki viestit luetaan läpi, eikä viestin lähettäjän henkilöllisyyttä paljasteta.